VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Vill du lära dig hur människokroppen är uppbyggd? Vill du arbeta med människor? Då är Vård- och Omsorgsprogrammet något för dig.

YRKESPROGRAM

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet ger grundläggande kunskaper för arbete inom vård- och omsorgsområdet. Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta med personer med funktionsnedsättning, inom sjukvård och inom äldreomsorgen.

I studierna ingår att utveckla förståelsen för hälsans betydelse, lära om kroppens uppbyggnad och funktioner och om kommunikation och etik. Bemötandet går som en röd tråd genom utbildningen och du får lära dig att hantera möten med människor i alla

åldrar och situationer. Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom olika verksamheter ingår.

I kursen Räddningsmedicin finns möjlighet att få insyn i den lokala räddningstjänstens verksamhet. Vård- och omsorgsprogrammet kan ge dig såväl behörighet till fortsatta studier som goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet.


Programansvarig

Sofie Bolin

tel. 0708-73 50 24

sofie.bolin@vargarda.se

ÄMNEN

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5 - 100 p

Historia 1a:1 - 50 p

Idrott och hälsa 1 - 100 p

Matematik 1a - 100 p

Naturkunskap 1a:1 - 50 p

Religionskunskap 1 - 50 p

Samhällskunskap 1a:1 - 50 p

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 - 100 p

Svenska 2 - 100 p

Svenska 3 - 100 p

Engelska 6 - 100 p

Programgemensamma ämnen 1300 p

Anatomi och fysiologi 1 - 50 p

Anatomi och fysiologi 2 - 50 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 - 100 p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 - 100 p

Gerontologi och geriatrik - 100 p

Hälso- och sjukvård 1 - 100 p

Hälso- och sjukvård 2 - 100 p

Omvårdnad 1 - 100 p

Omvårdnad 2 - 100 p

Psykiatri 1 - 100 p

Psykiatri 2 - 100 p

Psykologi 1 - 50 p

Samhällskunskap 1a:2 - 50 p

Social omsorg 1 - 100 p

Social omsorg 2 - 100 p

Programfördjupningar 200 p

Gemensam

Räddningsmedicin - 100 p

Människans säkerhet eller Friskvård och hälsa - 100 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

GULDKANTER

Sund livsstil

Lär dig fördelarna med att leva sunt för ditt och andras välbefinnande.

Foto

Du lär dig fotografins grunder med naturen som främsta motiv.

Fotoresor ger dig nya perspektiv. Valbar kurs.

Teckenspråk

Lär dig teckenspråk.

Valbar kurs.

Metodrum

Det finns möjlighet till att praktiskt träna i skolmiljö inför APL.

©2022 All Rights Reserved