INTRODUKTIONSPROGRAMMET

Behöver du en nystart och saknar godkända betyg för att komma in på ett nationellt program?

Introduktionsprogrammet

På introduktionsprogrammet erbjuds du en plats där du kan välja att studera på heltid eller varva teoretiska studier med praktik. Vi erbjuder en trygg studiemiljö med mindre elevgrupper och engagerade lärare.

Introduktionsprogrammet är ett möjligheternas program. Här kan du komplettera dina kunskaper i svenska, engelska, matematik, idrott, bild och SO-ämnen. Du kan också läsa andra ämnen, både på grundskole- och gymnasienivå och även välja att praktisera en eller flera dagar i veckan.

Individuellt alternativ

Det individuella programmet vänder sig till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram och som vill ha en allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för vidare studier eller arbetsliv. Utbildningen anpassas individuellt efter dina behov och kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i, ämnen från gymnasieskolans program och praktik.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen ger dig som har gått på individuellt alternativ och saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram en möjlighet att få en yrkesinriktad utbildning. Utbildningen utformas individuellt efter dina behov med kurser från ett nationellt yrkesförberedande

program i kombination med arbetsförlagt lärande.

Språkintroduktion

Du som nyligen anlänt till Sverige får en utbildning i svenska och övriga ämnen från grundskolan så att du kan gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning. Språkintroduktionen är individuellt anpassad efter varje elevs behov.

Programinriktat val

Här följer du ett nationellt program samtidigt som du kompletterar ett högstadiebetyg. Utbildningen är sökbar för dig som har betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.


Programansvarig

Anders Landén

tel. 0708-73 50 58

anders.landen@vargarda.se


Specialpedagog

Karolina Hedlund

tel. 0721-61 29 19

karolina.hedlund@vargarda.se

ELEVER OM IM

”Det är lätt att koncentrera sig och man lär sig snabbt. Lärarna är trevliga och vi gör roliga saker tillsammans. Jag behöver betyg i matte och SO. Mitt mål är att gå BF nästa år.”

”Jag ville inte gå på IM. Jag trodde det skulle vara stökigt och tjatigt. Men det är precis tvärtom. Det är lugnt och lätt att förstå på lektionerna. Jag behöver betyg i svenska och engelska. Jag tror att jag vill bli rörmokare.”

”Man får mer tid på sig att göra uppgifter. Lärarna är snälla och hjälper oss mycket. Nu praktiserar jag tre dagar i veckan för att prova på ett yrke.”

”Man fattar vad lärarna säger och de är alltid där för oss både när vi mår dåligt eller bra. Då kan man nå målet med hjälpen som vi får.”

”Jag gick på IM förra året. Lektionerna var roliga och man kom snabbt in i gruppen. Nu går jag på Handelsprogrammet och det är tack vare IM. Visst är det tack vare mig själv också, men hade jag inte fått så mycket hjälp och stöd så hade jag aldrig klarat av mina betyg och börjat på det program jag går idag.”

GULDKANTER

Kursutbud

Du har möjlighet att välja kurser ur Sundlergymnasiets stora utbud. Du kan till exempel läsa någon kurs på ett nationellt program eller foto.

Utflykter och gruppstärkande aktiviteter

Varje läsår gör vi aktiviteter utanför skolan, till exempel bowling, besök på museum och friluftsaktiviteter.

Arbetsplatsförlagt lärande och studiebesök


©2022 All Rights Reserved