FÖRSÄLJNINGS- OCH SERVICEPROGRAMMET

Vill du lära dig om handel, hållbarhetsutveckling, försäljning och praktisk marknadsföring? Vill du starta UF-företag under gymnasiet? Då kan Försäljnings- och serviceprogrammet vara något för dig.

YRKESPROGRAM

Försäljnings- och serviceprogrammet

Försäljnings- och serviceprogrammet, FS, är ett modernt program där service och kommunikation är centralt. Du kommer att få lära dig att kommunicera på olika sätt, att möta människor och få digitala kunskaper och färdigheter. Programgemensamma ämnen är entreprenörskap, servicekunskap, branschkunskap, information och kommunikation, personlig försäljning, affärsutveckling och ledarskap, inköp, handel och hållbar utveckling samt praktisk marknadsföring.

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du, under minst 15 veckor, möjlighet att prova på hur det är att arbeta inom olika handels- och serviceföretag. Det ger dig en gyllene chans att möta kunniga yrkesmänniskor och praktiskt lära dig ett yrke. Om du drömmer om att arbeta i en viss bransch kan du skaffa dig goda erfarenheter och

kontakter inom till exempel mode, sport, heminredning eller livsmedel. I år 3 driver du ett eget UF-företag.

När du går ut Försäljnings- och serviceprogrammet får du en yrkesexamen med inriktningen butiks- eller företagssäljare. Du kan gå direkt ut i arbetslivet, eller fortsätta dina studier på yrkeshögskolan. Genom en kombination av teoretisk och praktisk undervisning, studiebesök, mässor, och företagskontakter är du väl förberedd för ditt framtida yrkesval. Du kan exempelvis arbeta som försäljare i butik eller på ett företag, som varumottagare, ekonomiassistent, inköpare, säljsupport, marknadsförare, ordermottagare eller butiksdekoratör.


Programansvarig

Lena Wallin

tel. 0708-73 50 49

lena.wallin@vargarda.se

ÄMNEN

Gymnasiegemensamma ämnen 900 p

Engelska 5 – 100 p

Historia 1a: – 50 p

Idrott och hälsa 1 – 100 p

Matematik 1a – 100 p

Naturkunskap 1a:1 – 50 p

Religionskunskap 1 – 50 p

Samhällskunskap 1a:1 – 50 p

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 – 100 p

Svenska 2 – 100 p

Svenska 3 – 100 p

Engelska 6 – 100 p

Programgemensamma ämnen 900 p

Entreprenörskap – 100 p

Servicekunskap 1 – 100 p

Branschkunskap inom handel – 100 p

Information & kommunikation 1 – 100 p

Personlig försäljning 1 – 100 p

Affärsutveckling och ledarskap – 100 p

Inköp 1 – 100 p

Handel och hållbar utveckling – 100 p

Praktisk marknadsföring 1 – 100 p

Programfördjupning 700p

Entreprenörskap och företagande – 100 p

Information och kommunikation 2 – 100 p

Handel – specialisering – 100 p

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 – 100 p

Personlig försäljning 2 – 100 p

Företagsekonomi 1 – 100 p

Praktisk marknadsföring 2 – 100 p

Individuellt val 200 p

Gymnasiearbete 100 p

För att få grundläggande behörighet till högskolan läses Engelska 6, Svenska2/SVA2 och Svenska 3/SVA3. Svenska 3/SVA3 väljs som individuellt val.

Möjliga yrkesutgångar: butikssäljare eller företagssäljare

GULDKANTER

Happy Handel

En möjlighet att genomföra spännande uppdrag i projektform,

t.ex. marknadsföring eller exponering av skyltfönster. Temaveckor, miljö & hälsa, hållbar utveckling.

Bemötande och värdskap

Att jobba med människor och service handlar om att kunna bemöta olika typer av kunder i olika sammanhang. Här får du chans att öva kundbemötande genom olika rollspel inom service och säljteknik.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Din möjlighet till praktiskt lärande ute på olika företag under totalt 15 veckor. Många elever erbjuds att jobba extra på sina praktikplatser under loven.

Internationell APL

Några handelstreor har chans att göra sin praktik utomlands.

UF – Ung Företagsamhet

Driv företag tillsammans med andra ungdomar. Du provar på att starta, driva och avveckla ett företag. Kreativitet, försäljning, inköp

och marknadsföring är viktiga delar. Entreprenöriellt lärande på riktigt!

Digital kompetens

På FS får du möjlighet att arbeta med grafisk design och kommunikation. Med hjälp av olika datorprogram lär du dig att skapa informations- och reklammaterial samt webbsidor.

©2022 All Rights Reserved